Judo Vršovice

Příspěvky na rok 2021

Dorostenci
Junioři
Kurzy
Mláďata
Přípravka
Senioři
Veteráni
Žáci

Bohužel zatím pořád nevíme, kdy budeme moci zahájit tréninky v tělocvičně. Proto se výbor oddílu rozhodl odložit platbu oddílových příspěvků až po obnovení tréninků. Částka se bude odvíjet od doby zahájení a bude zohledněno i podzimní uzavření tělocvičny.
Prozatím prosíme všechny členy oddílu o zaplacení příspěvků ČOS, TJ a licence ČSJu (vše na celý rok 2021):

Dospělí (roč. nar. 2002 – 1957): 500,- Kč ČOS + 300,- Kč TJ + 300,- Kč licence  (1.100,- Kč)
Ostatní (2003 a ml., 1956 a st.): 200,- Kč ČOS + 300,- Kč TJ + 300,- Kč licence  (800,- Kč)

Platbu lze provést výhradně bezhotovostně za každého člena zvlášť na účet oddílu 5469912309/0800
Nutno uvést:
variabilní symbol – 270
specifický symbol – 2700 + trojčíslí, které naleznete v seznamu skupin u jména člena
(číslo je stejné jako v loňském roce)

Případné dotazy: Dáša Banszelová – 603 721 032

 

 

Partneři klubu