ci a dorost trnovali s Krplkem

Trnink s Krplkem

17. ledna 2018
Ve stedu 17. ledna probhl na Folimance trnink pod vedenm Luke Krplka, kterho se zastnilo na 20 k, ky a dorostenc z naeho oddlu.

Luk nejprve ukzal sv nejcennj medaile (z olympidy, mistrovstv svta a mistrovstv Evropy), pak vedl rozcviku. Ukzal dv techniky v postoji a dva pechody na zemi, pi ncviku technik Luk dti opravoval. Na konci bylo velmi intenzivn randori a na zvr focen s Lukem.