Pt bronzovch medail pivezli nai zvodnci z Polska

Turnaj Polsko

15. ledna 2018
V sobotu 13.1. se konal VII. Mezinrodn turnaj JUDO Dt a Mldee "Pekonme hranice" v polskm mst Bielsko-Biala.

Na 1200 zvodnk ze 115 oddl se sjelo do Bielsko-Biale na prestinm turnaji v Polsku. I pes 12 tatami byl turnaj velice asov nron. Za Vrovice nastoupilo 12 judist, kte v nabit konkurenci vybojovali 5 bronzovch medail. Bohuel se ve tetm kole zranil Martin Sedlk a musel ze zvod odstoupit. Natst vyeten ukzalo, e to nen nic vnho. Ve vsledcch uvdme u kadho zvodnka poet zvodnk v kategorii.

Umstn naich zvodnk:
U12
Anna Kroukov, 3. msto (5/1) (19 zvodnk)
Karolna Kadlecov, 3. msto (4/1) (14 zvodnk)
David Vachek, bez umstn (1/1) (49 zvodnk)

U14
Elika Kvchov, 3. msto (2/2) (8 zvodnk)
Jana Vachkov, 3. msto (4/1) (19 zvodnk)
Oldich Cejpek, 3. msto (3/1) (19 zvodnk)
Maty Knourek, 5. msto (4/2) (32 zvodnk)
Jan Rais, 5. msto (3/2) (18 zvodnk)
Martin Sedlk, 9. msto (2/1) (31 zvodnk)
Martin Radosta, 9. msto (1/2) (24 zvodnk)
Karina Tmov, bez umstn (0/1) (13 zvodnk)
Petr Boek, bez umstn (0/1) (12 zvodnk)